Polityka cookies
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje:

Usługodawca– i3k International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 191/193, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659915, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 701-065-91-06, REGON 366405785, której kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł (opłacony w całości);
Cookies– pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
GIODO– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
Polityka Prywatności– niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych i ich ochrony przez Usługodawcę;
Serwis Internetowy– strona internetowa dostępna pod adresem https://www.polandconsult.pl, prowadzona przez Usługodawcę.;
Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:
1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:
a) adres IP oraz nazwa domeny,
b) używany typ przeglądarki internetowej,
c) typ systemu operacyjnego.
2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych.

3. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy
1) Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności jest Usługodawca.
2) W przypadkach określonym szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4) Dane osobowe podane przez Użytkowników podczas wypełniania formularzy w Serwisach Internetowych zna tylko Użytkownik i Usługodawca, który to gwarantuje, że dane osobowe Użytkowników nie zostaną nikomu ujawnione, poza przypadkami, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w udostępnianiu danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, osobom trzecim.

4. Cookies
1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika).
2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
3) Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
4) Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
5) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz w "Pomocy" w menu przeglądarki internetowej.

5. Postanowienia końcowe
1) Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018r.
Made on
Tilda